Odborné studie a posudky
 

Hlukové a rozptylové studie:

  • záměry dopravních staveb, případně záměrů, kde vliv emisí hluku může ovlivnit okolní prostředí - komunikace, parkoviště, obchodní a skladovací centra, sportovní a rekreační areály, průmyslové zóny, větrné elektrárny, atd.
Biologická hodnocení a studie:
 
  • záměry s potencionálními vlivy na živou přírodu - větrné elektrárny, sportovní a rekreační areály, těžby surovin, vodohospodářská opatření v krajině, atd.