Aktuality

OPŽP Harmonogram výzev 2017

04.02.2017 09:03
OPŽP - program pro podporu projektů v oblasti živtního prostředí.   Harmonogram dotačních výzev 2017: OPŽP Harmonogram výzev 2017.xlsx (60161)

MMR - Program pro obnovu venkova.

03.11.2015 06:22
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR otevřelo program pro podporu obnovy a rozvoje venkova. Program je určen pro obce do 3.000 obyvatel a pro mikroregiony. Příjem dotačních žádostí je v termínu do 15. 1. 2016. Žádat o dotace lze na projekty: - obnovy místních komunikací, - úpravy veřejných...

OPŽP 2014 - 2020.

17.08.2015 19:17
OPŽP 2014 - 2020 odstartoval. Od 14. 8. 2015 je zahájen příjem žádostí na dotace pro ekologické projekty za více než 12 miliard Kč.   Pro bližší informace se obraťte na pracovníky Envica.cz s.r.o. (viz kontakty).

OPŽP vyhlášení výzvy

19.06.2015 23:10
MŽP vyhlásilo dne 19. 6. 2015 první výzvy z nového OPŽP 2014-2020. Cílem je podporovat způsoby nakládání s odpady, které využívají odpad jako zdroj druhotných surovin. Podpora příprav recyklace odpadu a nakládání s odpady.  Žádosti budou přijímány od 14. srpna. V prvních...

OP PIK spuštění příjmu žádostí

29.05.2015 22:18
Řídicí orgán Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost vyhlásil první výzvy. Česká republika tak zahajuje čerpání v programovém období 2014-2020. MPO již před několika dny zveřejnilo předběžné znění výzev, ze kterých se žadatelé již mohli dozvědět datum odevzdání žádosti,...

OPŽP 2014 - 2020 schválen.

04.05.2015 20:41
Evropská komise dne 30. 4. 2015 schválila Operační program Životní prostředí 2014 - 2020. V rámci OPŽP je pro žadatele nachystáno téměř 72 mld. Kč, které lze získat v některé z následujících oblastí: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní. Zlepšování kvality ovzduší v lidských...

IROP - Předběžný harmonogram výzev.

29.04.2015 21:46
IROP zveřejnil předběžný harmonogram výzev pro rok 2015. V harmonogramu jsou uvedeny základní informace o výzvách včetně podporovaných aktivit, typů příjemců a dalších informací. Predbezny harmonogram vyzev IROP.pdf (250578)

OPŽP - Avíza dotačních výzev pro rok 2015

27.04.2015 20:54
Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR uveřejnily avíza prvních letošních výzev v Operačním programu Životní prostředí 2014-2020. MŽP zveřejňuje harmonogram výzev, ve kterých hodlá rozdělit téměř 8 miliard Kč pro projekty budování kanalizací a čistíren...

Napište nám!

31.03.2015 23:14
Byli jste u nás spokojeni? Chcete se s námi podělit o své zkušenosti? Chcete získat více informací? Neváhejte a napište nám. Vaše názory jsou cennými podněty k neustálému zlepšování našich služeb. Navíc jakákoliv pochvala od spokojeného zákazníka je tou nejlepší odměnou naší práce.

Vítejte na našem novém webu!

31.03.2015 23:13
Spustili jsme novou internetovou prezentaci, na které najdete kromě obvyklého výčtu služeb i přehled aktualit. Budeme Vás informovat o probíhajících akcích nebo nových službách, které připravujeme.