Dotační projekty

Dotační žádosti včetně nezbytné přílohové části pro projekty především v oblasti životního prostředí a regionálního rozvoje:

  • Projekty pro ochranu povrchových a podzemních vod - ČOV, kanalizace, vodovody.
  • Projekty úspory energií a emisí - zateplování objektů, výměna otopných systémů, technika pro snížení imisí ...
  • Projekty odpadového hospdářství - zefektivnění systému nakládání s odpady, sběrné dvory, biologicky rozložitelné odpady, zefektivnění nakládání s odpady ...