Služby

Vyberte si ze široké nabídky našich služeb, které zajistí úspěšnou přípravu Vašeho projektu a bezproblémové provedení procesem posuzování vlivů na životní prostředí.

Posuzování vlivů na životní prostředí.

Oznámení záměru, dokumentace o posouzení vlivů na životní prostředí, posudky, posuzování vlivů koncepcí na ŽP, územních plánů, atd. Pro zpracování EIA / SEA máme oprávnění / autorizaci. Kolektiv našich pracovníků od roku 1996 zpracovával již více než 100 oznámení, dokumentací a posudků EIA, SEA.

 
Odborné studie a posudky.

Hlukové studie provádíme s využitím softwaru HLUK+ verze 10 profi.

Pro výpočty v rozptylových studiích používáme Symos.

Pro biologická hodnocení disponujeme autorizací podle §45i zákona č. 114/1992 Sb.

Dotační projekty.

Zpracováváme dotační projekty - žádosti o dotace z operačních programů OPŽP, ROP, IROP, OPPIK, PRV a dalších. V referncích našich pracovníků jsou úspěšně zrealizované projekty zavíce než 3 mld. Kč.