OP PIK spuštění příjmu žádostí

29.05.2015 22:18

Řídicí orgán Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost vyhlásil první výzvy. Česká republika tak zahajuje čerpání v programovém období 2014-2020. MPO již před několika dny zveřejnilo předběžné znění výzev, ze kterých se žadatelé již mohli dozvědět datum odevzdání žádosti, hodnotící kritéria a informace o způsobilých výdajích. Od pondělí 1. června 2015 pak žadatelé budou moci podávat své žádosti prostřednictvím systému MS2014+.

Zpět