OPŽP - Avíza dotačních výzev pro rok 2015

27.04.2015 20:54

Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR uveřejnily avíza prvních letošních výzev v Operačním programu Životní prostředí 2014-2020.

MŽP zveřejňuje harmonogram výzev, ve kterých hodlá rozdělit téměř 8 miliard Kč pro projekty budování kanalizací a čistíren odpadních vod, protipovodňovou ochranu, odpadové hospodářství, energetické úspory, ochranu ovzduší, a další.

Žadatelé tak mohou v předstihu připravovat své projekty. Pro bližší informace kontaktujte naše pracovníky.

OPŽP Harmonogram výzev 2015.pdf (58,8 kB)

 

Zpět