OPŽP 2014 - 2020 schválen.

04.05.2015 20:41

Evropská komise dne 30. 4. 2015 schválila Operační program Životní prostředí 2014 - 2020.

V rámci OPŽP je pro žadatele nachystáno téměř 72 mld. Kč, které lze získat v některé z následujících oblastí:

  1. Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní.
  2. Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech.
  3. Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika.
  4. Ochrana a péče o přírodu a krajinu.
  5. Energetické úspory.
Pro bižší informace nás neváhejte kontaktovat.
Zpět